พันเสด็จคอนกรีต - ผลิตภัณฑ์และบริการ

คานสำร็จรูป(เมตร)
กว้าง 0.15 0.15 0.20 0.20 0.30 0.30
ลึก 0.30 0.40 0.30 0.40 0.40 0.60
เสาสำเร็จรูป(เมตร)
กว้าง 0.15 0.15 0.18 0.20 0.20 0.20 0.20 0.26 0.30
ลึก 0.15 0.18 0.18 0.20 0.25 0.30 0.40 0.26 0.30
*ความยาวตามหน้างานกำหนด
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง 0.30 x 0.05 เมตร
PC.WIRE mm. 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
4 DIA 4 1,800 1,050 690 450      
5 DIA 4 2,180 1,300 850 575 395 270  
6 DIA 4 2,500 1,500 1,000 690 475 330  
7 DIA 4 2,800 1,700 1,150 800 550 400  
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง 0.35 x 0.05 เมตร
PC.WIRE mm. 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
4 DIA 4 1,650 1,000 630 400 260    
5 DIA 4 2,050 1,250 800 530 300 350  
6 DIA 4 2,420 1,450 965 650 450 310  
7 DIA 4 2,750 1,690 1,100 750 535 375 265
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง(เมตร)
ความยาว 6.00 8.00 9.00 12.00 12.20 14.00 16.00 22.00
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
เสาเข็มเหลี่ยมตัน เซฟโหลด เสาเข็มรูปไอ เซฟโหลด
0.18 x 0.18 15T 0.18 x 0.18 8T
0.22 x 0.22 25T 0.22 x 0.22 20T
0.26 x 0.26 35T 0.26 x 0.26 30T
0.30 x 0.30 40T 0.30 x 0.30 35T
0.35 x 0.35 60T 0.35 x 0.35 50T
0.40 x 0.40 80T 0.40 x 0.40 60T

แท่นปูน - 0.80 x 0.40 x 1.20 เมตร

งานติดตั้งและบริการขนส่ง